Assortiment
  Filters
  Taal
  Zoek

  Privacy Statement

   

  Privacy Statement Nipak BV Lopik (NL)

  De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22/02/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

  Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten hoe we dat doen. 

  NIPAK BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij leven de Wet- en regelgeving op dit gebied  na.

  Onze websites kunnen verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van anderen bevatten. Dit privacystatement is niet van toepassing op deze websites Wij raden je aan het privacybeleid van de websites van deze anderen na te lezen zodat je op de hoogte bent hoe zij met je privacy omgaan. 

   

  Gegevens die wij verwerken van website bezoekers

  In het algemeen kan je onze websites bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verzamelen wij, net als veel andere websites, bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van onze websites. Daarnaast verwerken wij gegevens over de datum en het tijdstip dat je onze website(s) en –pagina’s bezoekt, de regio van waaruit je onze website(s) bezoekt, de website(s) via welke je op onze website(s) bent gekomen, de pagina’s en onderdelen van de website(s) die je bezoekt (hoe lang en hoe vaak en in welke volgorde), welke informatie je bekijkt en welke informatie je up- of downloadt van de website(s).

  De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website(s). Wij kunnen de niet-identificeerbare informatie eventueel doorgegeven aan derden en deze gegevens worden bewaard voor toekomstig gebruik. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij je naar het onderdeel “cookies” in dit reglement.

   

  Gebruik van verzamelde gegevens

  Als  jij je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze dienst(en) uit te kunnen voeren. 

  Als we je gegevens vragen dan vragen we je altijd toestemming om die gegevens vast te leggen en we leggen altijd uit waarom we die die gegevens vragen.

  Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. 

  De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van of die van een derde partij. 

   

  Bewaartermijn

  Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.  

   

  Geheimhouding

  Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Zij hebben daarvoor een geheimhoudingsverklaring getekend.

   

  Inzage, verwijderen en meenemen persoonsgegevens

  Wij bieden alle betrokkenen waarvan wij persoonsgegevens hebben vastgelegd  de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.

  Wij kunnen de gegevens die we van je vastgelegd hebben aan je ter beschikking stellen zodat je deze mee kunt nemen naar een andere aanbieder. Je kunt een verzoek daarvoor sturen naar onderstaand adres.

   

  Aanpassen/uitschrijven van de nieuwsbrief

  Als we je een nieuwsbrief of mailing sturen kun je de toezending altijd beëindigen. Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om je af te melden.

   

  Cookies

  Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op je computer worden geplaatst) om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om te rapporten over de website-activiteit en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

  Google Analytics 

  Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

  Tawk.to

  Via onze website worden cookies geplaatst van het Tawk.to, als deel van chatfunctie op onze website. Wij gebruiken deze dienst om eenvoudig met u in contact te komen. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Tawk.to niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten.

  Meer informatie kunt u vinden op https://www.tawk.to/dataprotection/gdpr/

  Smartlook

  Via onze website worden cookies geplaatst van smartlook.com, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben smartlook.com niet toegestaan de verkregen Informatie te gebruiken voor andere diensten.

  Meer informatie kunt u vinden op https://www.smartlook.com/help/gdpr/

   

  Cookies van derde partijen 

  In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in dezeprivacyverklaring.

   

  Cookies uitzetten

  De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

   

  Beoordelingen 

  Feedback Company 

  Wij verzamelen reviews via het platform van Feedback Company. Hiervoor delen wij uw emailadres met de Feedback Company. Als u een review achterlaat via Feedback Company dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Feedback Company deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Feedback Company publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Feedback Company contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres en informatie met betrekking tot uw order met Feedback Company. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Feedback Company heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Feedback Company behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Feedback Company toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Feedback Company derden inschakelt.

   

  Mailings

  Mailchimp

  Wij verzenden incidenteel informatieve mailing m.b.t. bedrijf en vakantiesluitingen, aangepaste openingstijden en prijsaanpassingen  Hiervoor delen wij uw emailadres met de Mailchimp. Wij delen met Mailchimp de volgenden gegevens; Uw bedrijfsnaam, voor en achternaam en uw emailadres.

  Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om u onze informatie toe te sturen. Mailchimp heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mailchimp behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Mailchimp toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Mailchimp derden inschakelt. Het volledige privacy statement van Mailchimp is hier te lezen. https://mailchimp.com/legal/privacy/

   

  Verzenden en logistiek 

  DHL 

  Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. 

  Dijkstra Logistiek 

  Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Dijkstra Logistiek voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Dijkstra Logistiek  delen. Dijkstra Logistiek gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Dijkstra Logistiek onderaannemers inschakelt, stelt Dijkstra Logistiek  uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

   

  Veranderingen

  Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van onze diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

   

  Vragen en feedback

  Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

   

   

   

  p: +31 (0) 348-553644 a: 3e Industrieweg 11B, 3411 MD Lopik (NL) w: www.nipak.nl   e: info@nipak.nl